Søsikkerhed

Duelighedsprøve i sejlads for fiskere

Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Varighed 15,0 dage
Deltagerpris 1920,00 kr.
Pris for ledige 10890,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 10890,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-16:00
Forudsætninger 12 måneders sejltid i fiskeskibe
Beskrivelse Duelighedsprøve i sejlads for fiskere Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson Fiskeriskolen
Telefonnr 96919230
Email fiskeri@eucnordvest.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 15
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Duelighedsprøve i sejlads for fiskere
Skolefagkode: 47875
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1920,00 kr.
Pris for ledige: 10890,50 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 10890,50 kr.

Målgruppe
Personer der ønsker at fungere som bedstemand eller navigatører i fiskeskibe/handelsskibe. Personer, der søger optagelse på uddannelsen, skal kunne dokumentere en sejltid på 12 måneder i fiskeskibe større end 9 meter, samt være i besiddelse af vagtholdsbevis eller erklæring om, at vedkommende er blevet instrueret i samtlige opgaver vedrørende vagttjenesten.

Formål:
Deltageren er i stand til at navigere et skib under hensyn til vind og strøm, de nationale og internationale søvejsregler og reglerne om vagthold i skibe.

Indhold:
Deltageren kan fungere som bedstemand i fiskeskibe, og - kombineret med andre certifikater - føre fiskeskibe på op til ca.15 meter.