Menu

Søsikkerhed

ROC certifikat, ambulerende

EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
9. september 2024 Valgt 10 ledige pladser
11. november 2024 12 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted EUC Nordvest, Ærøvej 9, 7680 Thyborøn
Tilmeldingsfrist 6. september 2024
Startdato 9. september 2024
Slutdato 13. september 2024
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 1040,00 kr.
Pris for ledige 8023,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8023,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Forudsætninger Ingen forudsætninger
Beskrivelse ROC, certifikat, ambulerende Bemærk: Dette kursus afsluttes med en prøve.
Kontaktperson North Sea College
Telefonnr 96919230
Email nsc@eucnordvest.dk
Kviknummer 78741045223-2404
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 12
10 ledige pladser
Fag til kurset:
ROC certifikat, ambulerende
Skolefagkode: 45223
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1040,00 kr.
Pris for ledige: 8023,00 kr. (Kontakt dit jobcenter)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 8023,00 kr.

Målgruppe
Personer, som ønsker at betjene radiokommunikationsudstyr jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om ROC-certifikat i forbindelse med erhvervsfiskeri eller anden erhvervsmæssig beskæftigelse ombord på skibe.

Formål:
Deltageren kan betjene VHF-DSC og har et bredt kendskab til radiokommunikation i GMDSS og har erhvervet radiocertifikat ROC jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS.

Indhold:
Deltageren har kendskab til:grundlæggende principper for de maritime radiotjenester, herunder: kommunikationstyper, stationstyper, VHF- og UHF-kanaler, VHF- og UHF-radiobølgers udbredelse, antenner og strømforsyninger, inkl. batterier.den praktiske operation af GMDSS, eftersøgnings- og redningstjenester (SAR) og radio medical tjenester.det engelske sprog, såvel skriftligt som mundtligt, for tilfredsstillende udveksling af den kommunikation, som er relevant for sikkerheden for menneskeliv på søen.procedurer for generel kommunikation i havområde A1, herunder: trafiklister, radiotelefonsamtaler, takster, praktiske trafik rutiner, de vigtigste skibsfartsruter i Nordeuropa, og placering af de vigtigste VHF-kystradiostationer i Nordeuropa.regler om løbende opretholdelse af rutiner og vedligeholdelse af kundskaber om GMDSS hos radiooperatører i skibe (Familiarization).Deltageren kan anvende:VHF radioanlæg, antenner, batterier, radioredningsmidler (nødradio-pejlesendere (EPIRBs), lokaliseringsudstyr (SART) og bærbare VHF-radioanlæg), digitalt selektivt kald, DSC og NAVTEX-modtagere.de reglementer og instrukser, der kræves om bord i skibe, herunder føring af radioregistreringer.Deltageren kan anvende operationelle procedurer for:nød-, il- og sikkerhedskommunikation i GMDSS, inkl. bestemmelserne om kommunikation i IMOs IAMSAR-manualbrug af radioudstyr i nødsituationer, f.eks. hvis skibet forlades, brand om bord, nedbrud af radioudstyrnød-, il- og sikkerhedskommunikation med skibe, der ikke har GMDSS-udstyrmodtagelse af maritim sikkerheds information (MSI) undgåelse og afhjælpning af utilsigtede alarmer.Deltageren har erhvervet radiocertifikat ROC i henhold til BEK nr 939 af 29/08/2011 (Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS)